Barmhartigheid

De Roos van Culemborg ziet overal poëzie. Zij zoekt met fantasie en inspiratie naar de zin van het leven in de driehoek cultuur, samenleving en geloof. De Roos organiseerde een succesvol project rondom de reformator Maarten Luther en herhaalde dat kunstje rondom de theoloog Dietrich Bonhoeffer. In deze twee projecten stonden kleurrijke krachtige persoonlijkheden centraal die in Sternstunde van de mensheid persoonlijke keuzes deden met verstrekkende gevolgen. 

Bij ‘Zeven wegen’, het derde project, laat de Roos zich inspireren door de evangelist Mattheus. Hij presenteert zeven goede daden als kern van het geloof. In de kerkelijke traditie spreekt men over de ‘Zeven werken van barmhartigheid’. Deze hebben zowel in de rooms-katholieke als de protestantse traditie hun wortels en geschiedenis. De Meester van Alkmaar (1504) maakte er schilderijen van. Die prachtige schilderijen hangen in het Rijksmuseum in Amsterdam.

Het project ‘Zeven wegen’ leverde een mooi boek op met verhalen en gedichten over de zeven barmhartigheden: hongerigen voeden, dorstigen water geven, zieken verzorgen, vreemdelingen ontvangen, naakten kleden, gevangenen bezoeken en doden begraven. Elk hoofdstuk heeft een kleurrijke en betekenisvolle afbeelding van een schilderij van Jeltje Hoogenkamp.

Ik heb de column Parkgraf geschreven voor het hoofdstuk ‘zieken verzorgen’. Het boek Zeven wegen is prachtig geworden en nog beperkt verkrijgbaar / te bestellen bij elke boekhandel; het boek is uitgegeven door uitgeverij Buijten & Schipperheijn.